Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Meslek Yüksekokulumuz Öğrencilerinden Aizonai Antik Kenti’ne Kültürel Gezi

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’ne gezi düzenlendi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış eşliğinde yapılan Aizanoi Antik Kent gezisine Müdür Yardımcısı Arif Emre Şen Öğrenci Temsilcisi Süleyman Köse ve 43 kişilik öğrenci grubu katıldı

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış “Öğrencilerimizin farklı kültürleri ve ülkemizin farklı yerlerini görmeleri için bu tür geziler düzenliyoruz. Aizonai Antik Kenti, Dünyanın ilk borsası, Antik Tiyatro, Zeus Tapınağı gibi eşsiz eserleri içerisinde barındırıyor. Bizler gezi boyunca çok etkilendik. Gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde Aizonai Antik kenti Kütahya için ciddi bir turizm potansiyeline sahip. Ayrıca gezi için katkı sağlayan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan başta olmak üzere tüm Hisarcık halkına teşekkürlerimi sunarım ifadelerini kullandı.
Tarihi olarak Yazar Heredot tarafından Dünyanın en eski kavmi olarak nitelendirilen Frigler bu yörede rastlanan ilk topluluktur. Büyük Frigya ve Küçük Frigya olarak ikiye ayrılarak yönetilen devletin içinde Aizanoi, Küçük Frigya bölgesinin önemli şehirleri arasında bulunur.
Friglerden sonra ise, bölgeye sırası ile Kimmer, Lidya, Pers, İskender imparatorluğu, Bergama Krallığı ve MÖ.133 yılında Roma imparatorluğu hakim olur. Şehir, Roma döneminde, piskoposluk merkezi olarak önemini korur. 1078 yılında, Anadolu Selçuklu Devletini kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah, aynı tarihte Kütahya’yı fetheder. Bölge Germiyan Beyliği kuruluncaya kadar, Türklerle Bizanslılar arasında, sürekli el değiştirmiştir. 1097 haçlı seferleri sırasında, bölge Haçlılar tarafından işgal edilir. 1176 yılında ise, II.Kılıçaslan’ın Miryekefalon Savaşında, Bizans ordusunu yenmesinin ardından, 1177 ve 1182 yıllarında, Kütahya ve Eskişehir yöreleri, kati olarak Türkleşmiştir. Osmanoğullarının Batı Anadolu’ya yerleşmesi sırasında, Çavdar Tatarlarının Aizanoi bölgesine yerleşerek, üs olarak kullanmışlardır. İlçenin Çavdarhisar adını, bu boydan aldığı bilinmektedir.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment