Skip to content Skip to footer

Vasfi Kahya

Dr. Öğr. Üyesi - İşletme Yönetimi

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı