Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Programlar

Bankacılık ve Sigortacılık

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yerel Yönetimler

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

LojistikBANKACILIK ve SİGORTACILIK

Programın Amacı

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programının temel amacı, bankacılık ve sigortacılık alanlarında bilgiyle donatılmış uzman yetiştirmektir. Ayrıca, uygun olarak hazırlanan ders ve sınav programlarıyla, Sermaye Piyasasında faaliyet gösteren birimlerin, bankaların, sigorta şirketlerinin açtığı sınavlara öğrencileri hazırlama amacı da güdülmektedir.

Mezunları Bekleyen İş İmkânları

Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun olanlar, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe servislerinde, kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyen mezunlar ise sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler.

Lisans Programlarına Dikey Geçiş İmkânları

AktüeryaİşletmeUluslararası Finans
Aktüerya Bilimleriİşletme EnformatiğiUluslararası Finans ve Bankacılık
Aktüerya ve Risk Yönetimiİşletme YönetimiUluslararası İşletmecilik
Bankacılıkİşletme-EkonomiUluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Bankacılık ve FinansLojistik YönetimiUluslararası Ticaret
Bankacılık ve SigortacılıkSermaye PiyasasıUluslararası Ticaret ve Finans
EkonometriSermaye Piyasaları ve Portföy YönetimiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik
EkonomiSigortacılıkUluslararası Ticaret ve Lojistik
Ekonomi ve FinansSigortacılık ve Risk YönetimiUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
İktisatSigortacılık ve Sosyal Güvenlik 


Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Programın Amacı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı’nın temel amacı, öncelikli olarak günümüzün giderek artan sektörel taleplerinin karşılanması ve alanda yürütülen akademik çalışmalara katkı sağlanmasıdır. İnsan kaynaklarına verilen önemin giderek arttığı günümüzde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, tüm çalışma alanlarında önemli bir konumdadır.

Mezunları Bekleyen İş İmkânları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrencilerin istihdam alanları hem çok yaygın hem de nitelikli eleman çalıştırmaya dönük talep oldukça yüksektir. Özellikle kurum ve kuruluşların organizasyonel yapılarında önemli bir konum edinmiş bulunan halkla ilişkiler birimleri/departmanları, kurum içi, kurumun çevresi ve paydaşları ile ilişkilerinin düzenlenmesi sürecinde işlerlik kazanmaktadır. Bu bağlamda, mezun olan öğrencilerin kalifiye eleman olarak iş bulma olanakları çeşitli sektörlerde mevcut olan tüm halkla ilişkiler yapılanmaları açısından oldukça geniş bir yaygınlığa sahiptir. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Lisans Programlarına Dikey Geçiş İmkânları

Görsel İletişim Tasarımıİletişimİletişim Tasarımı ve YönetimiReklamcılık ve Halkla İlişkiler
Halkla İlişkilerİletişim Bilimleriİletişim ve Tasarım 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim SanatlarıReklam Tasarımı ve İletişimi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim TasarımıReklamcılık 


İnsan Kaynakları Yönetimi

Programın Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programının amacı, nitelikli insan kaynakları çalışanları yetiştirmektir. Bilindiği gibi günümüzde iş hayatı rekabette öne geçmek amacıyla insan kaynaklarına büyük yatırım yapmaktadır. Bu nedenle nitelikli İK çalışanlarına olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı insan kaynaklarının bütün işlevlerini ve iş hayatının beklentileri bilen donanımlı kişiler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Mezunları Bekleyen İş İmkânları

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar “İnsan Kaynakları Meslek Elemanı” unvanıyla bütün kamu kurumlarında ve özel işletmelerde çalışabilirler. İnsan Kaynakları Meslek Elemanları lisans tamamladıkları takdirde “İnsan Kaynakları Uzmanı” ya da “İnsan Kaynakları Yöneticisi” olabilirler.

​Lisans Programlarına Dikey Geçiş İmkânları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİşletmeKamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimiİşletme YönetimiSiyaset BilimiTeknoloji ve Bilgi Yönetimi


İş Sağlığı ve Güvenliği

Programın Amacı

Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde, mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunun üstlenebilecek yetenekte ” İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri” yetiştirmektir.

Mezunları Bekleyen İş İmkânları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir. Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak görev alabilirler. Mezun olan öğrencilerden isteyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olmakta ve meşakkatsiz bir şekilde çalışma hayatına atılmaktadır.

Lisans Programlarına Dikey Geçiş İmkânları

Acil Yardım ve Afet Yönetimiİşletme YönetimiSağlık Yönetimi
İşletmeİş Sağlığı ve GüvenliğiSosyal Hizmet


Lojistik

Programın Amacı

  Lojistik günümüzde iş dünyasının önemli fonksiyonlarından biridir.  Hiçbir pazarlama, üretim yada proje uygulaması lojistik destek olmadan başarıya ulaşamamaktadır.  Diğer yandan bir ülkenin konumu lojistik açısından kritik bir faktör teşkil etmekte, Türkiye gibi ülkeler taşıma merkezi yada komşu ülkeler arasında bir bağlantı noktası işlevi görmektedir, bu yüzden lojistik operasyonlar dünya genelinde ve Türkiye’de artan bir öneme sahip olmaktadır.  Bu nedenle program, özel ve kamu kuruluşlarında iş gücü ihtiyacını karşılamak için öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

     Lojistik programı, malzeme, bilgi ve finansal kaynakların etkin ve verimli yönetimine bağlı olan lojistik, operasyon yönetimi, taşıma, depolama ve tüm endüstrilerin çeşitli alanlarında hizmet vermek için öğrenci yetiştirmektedir.   Dersler son teknolojiler ve öğretim teknikleri kullanılarak teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

     Bu program aynı zamanda öğrencileri, tedarik zincirinin önemli bir parçasını oluşturan; planlama, uygulama, ileri ve tersine etkin ürün ve hizmet akışını içeren lojistik operasyonlarının organizasyonu için hazırlamayı amaçlamaktadır.

Mezunları Bekleyen İş İmkânları

Programdan mezun öğrenciler lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisine, disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisine, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaklar, temel bilgisayar bilimlerini ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programlarını kullanabilecekler, uygulamalı dersler ve staj programları sayesinde öğrendiklerini alanlarında uygulayabileceklerdir.

Lisans Programlarına Dikey Geçiş İmkânları

Lojistik Yönetimi,Ulaştırma ve LojistikUlaştırma ve Lojistik
Uluslar arası Lojistik ve TaşımacılıkUluslar arası Ticaret ve FinansmanUluslar arası Ticaret ve İşletmecilik


YEREL YÖNETİMLER

Programın Amacı

Günümüzün çağdaş bilgi ve becerileriyle donatılmış, ülkesinin ve dünyanın içinde bulunduğu koşulları ve gelişmeleri yakından izleyebilen yönetici elemanlarının yerel yönetim birimleri için önlisans düzeyinde yetiştirilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Mezunları Bekleyen İş İmkânları

Yerel Yönetimler Önlisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler; başta kamu kurum ve kuruluşları (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Yönetimleri ve bağlı kuruluşlar) olmak üzere, özel kesimlerin gereksinim duyduğu idari yönetici gerektiren her kademede görev alabilmektedir.

Lisans Programlarına Dikey Geçiş İmkânları

Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiUluslararası İlişkiler
Siyaset BilimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerYerel Yönetimler


Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Programın Amacı

Ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde (çocuk ıslahevi) bulunan tutuklu ve hükümlülerin güvenlik, barınma, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayan, tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılması konusunda gerekli eğitimle donatılmış infaz ve güvenlik görevlileri yetiştirmek programın amaçları arasında yer almaktadır.
Bununla birlikte denetimli serbestlik müdürlüklerinde hükümlülerin denetim ve izlenmesinde görev alan meslek elemanlarının yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik
müdürlüklerinde istihdam edilecek ve ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücüne sahip bireyler yetiştirmek bu programın diğer bir amacıdır.

 Mezunları Bekleyen İş İmkânları: Mezun Olanların İstihdam Alanları; Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri” memuru olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca kamu ve özel sektörün güvenlik hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu, temel bilgi birikimi ile bilgiyi pratiğe dönüştürebilen özel güvenlik uzmanı olarak da görev yapabileceklerdir. Lisans Programlarına Dikey Geçiş İmkânları ÖSYM tarafından yayınlanan “Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları” listesinde henüz ilan edilmiş bir Dikey Geçiş programı/bölümü belirlenmemiştir. Fakat Adalet, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet Meslek Yüksekokulu ön lisans mezuniyet alanlarına tanınan Hukuk Fakültelerine Dikey Geçiş hakkının önümüzdeki süreçte yapılacak bir düzenlemeyle Meslek Yüksekokulu bünyemizdeki Programımıza da tanınması öngörülmektedir.