Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Hakkında;

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Dumlupınar Üniversitesi’ne bağlı olarak Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 14.02.1994 tarih ve 94.5.332 sayılı kararı ile açılmıştır.

Üniversitemizin İsmi 18.05.2018 tarih ve 7141 saılı kanun ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olarak Değiştirilmiştir.

Meslek Yüksekokulumuzda 688 öğrenci Eğitim Öğretimine devam etmekte olup, şu ana kadar Meslek Yüksekokulumuzdan 3794 öğrenci mezun olmuştur.

Meslek Yüksekokulumuz  14 Akademik Personel, 4 İdari Personel,  1  Sözleşmeli Personel, 4 Temizlik Elemanı ve 5 özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 28 personel ile Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerini yürütmektedir.

Genel Bilgiler

Meslek Yüksekokulumuzun 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile 18 adet derslik, 1 adet konferans salonu, 3 adet anfi, 1 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet kütüphane, 1 adet Müdür odası, 2 adet Müdür Yardımcısı odası, 1 adet Yüksekokul Sekreteri odası, 5 adet Öğretim elemanı odası, 8 adet İdari büro, 1 adet depo, Basketbol-Voleybol sahası ve öğrenci  kantini bulunmaktadır.

b- Kütüphane:

Hisarcık MYO kütüphanesi 1994-1995 öğretim yılında aktif olarak faaliyete başlamıştır. Kütüphanede okulda verilen derslerle ayrıca genel kültür konularında kitaplar ve süreli yayınlar mevcuttur. Kütüphanede 2450 adet kitap, 2 Adet Süreli Dergi ve okulumuzun bölümlerini ilgilendiren çok sayıda süreli yayın mevcuttur. Gerekli kitaplar kütüphane tarafından temin edilmektedir.

 c- Laboratuvar:

Yüksekokulda derslerin teorik kısımları sınıflarda, uygulama kısmı ise bilgisayar laboratuarında yürütülmektedir. Bunun için 1 Adet 41 bilgisayarlı(80 kişilik) T-Cleint’lı Bilgisayar laboratuarı kurulmuştur. (projeksiyon desteklidir). Muhasebe için kullanılan programlar yanında Microsoft  Office Programları ve diğer güncel programlar öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Yüksekokulda İnternet bağlantısı sürekli  bulunmaktadır.

d- Barınma :

Hisarcık İlçesi’nde Özel Müteşebbislere ait Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları mevcut olup yeterli kapasiteye sahiptir. Ayrıca evde kalmak isteyen öğrenciler vatandaş tarafından kiralanmış evlerde kalmaktadır.

e- Sosyal, Sportif  ve Kültürel Faaliyetler:

Yüksekokul öğrencileri Programlar arası Futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları düzenlemektedirler. Yüksekokul içerisinde her yıl tekrarlanmak üzere satranç turnuvası düzenlenmiş olup, satranç oynamak isteyen  öğrenciler için özel oda tahsis edilmiştir.

Yüksekokulumuz her yıl en az iki defa gerçekleştirilmek üzere planlı geziler düzenlemektedir.

            Öğrencilerin halk ile bütünleşmesini sağlamak amacıyla, Halk konseri ve nevruz kutlamaları kampus alanı içerisinde gerçekleştirilmektedir.  

Misyon Vizyon

Misyon

Dünyada yaşamın hemen her alanında görülen globalleşme eğilimlerine paralel olarak, ülkemizde de özel sektör sanayi, tarım, ticaret ve hizmet işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının “insan gücü” ihtiyacı bilgi-iletişim, teknoloji, rekabet, kalite ve verimlilik gibi kritik faktörlerdeki değişimin etkisiyle sürekli olarak kapsam değiştirmektedir. Dolayısıyla, bu değişim sürecinde, içinde bulunduğumuz “bilgi çağı”nın gereklerine uygun olarak, bilgi üreten ve bilgiyi paylaşan, nitelikli ve değişime ayak uydurabilecek “ara insan gücüne” duyulan ihtiyaç gitgide artmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nun amacı ve vizyonu, globalleşmenin kritik faktörlerindeki gelişmelere paralel olarak, çağdaş yaklaşımlarla yetiştirilmiş meslek elemanı bulmakta güçlük çekilen yeni ve önemli çalışma alanlarına, 21. yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak düzeyde ve donanımda, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, nitelikli “meslek insanları” yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve çağdaş bir Meslek Yüksekokulu anlayışıyla yapılanan okulumuz, öğrencilerimizin nitelikli birer meslek sahibi yapılmasında ve uluslararası rekabetin her alanında, ülkemizin dünyanın en ileri ve saygın ülkesi olması yolunda, üzerine düşen görevleri yerine getirme sorumluluğunu kendine misyon edinmiştir. Bu bağlamda, sunduğumuz eğitim-öğretim hizmetlerinin hedefi, öğrencilerimizi dört yarıyıllık yoğun ön lisans programları sonucunda, mesleklerinin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak, tüm işletmecilik faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütebilecek, yöneticilik yapabilecek elemanlar haline getirmektir. Bu amaçla, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında hazırlanan eğitim-öğretim planları, verilen teorik derslerin yanı sıra, zorunlu ve işbaşında eğitim prensibine bağlı staj ve mesleklerinin alt alanlarında uzmanlaşma imkanı veren yoğunlaşma programları ile desteklenmiştir. Meslek Yüksekokulumuzun tüm programları, ilgili veya yakın dalda lisans tamamlamak isteyen öğrencilerin amaçlarına uygun biçimde hazırlanmıştır.

Yükseköğretimin sadece derslerden ibaret olmadığının bilinciyle, bilimsel toplantı, araştırma ve gezilerin yanı sıra, kişilik gelişimindeki olumlu katkıları yadsınamayan sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin de düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.