Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

BOR MİNERALLERİ

Sanayinin Stratejik Ham Maddesi: Bor

Bor mineralleri yapılarında farklı oranlarda bor oksit içeren doğal bileşiklerdir. Doğada 230’dan farklı bor minerali bulunmaktadır. Ticari açıdan en önemli bor mineralleri; Tinkal, Kolemanit, Kernit, Üleksit, Pandermit, Borasit, Szaybelit ve Hidroborasit’tir. Dünya Bor Lideri olan Eti Maden tarafından uluslararası kalite standartlarında yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülen başlıca bor mineralleri ise; Tinkal, Kolemanit ve Üleksit’tir.

Ticari Öneme Sahip Başlıca Bor Mineralleri

MineralFormülü
KernitNa2B407.4H2O
TinkalkonitNa2B407.5H2O
TinkalNa2B407.10H2O
ProbertitNaCaB509.5H2O
ÜleksitNaCaB509.8H2O
KolemanitCa2B6O11.5H2O
MeyerhofferitCa2B6O11.7H2O
İnyoitCa2B6O11. 13H2O
PandermitCa4B10O19.7H2O
İnderitMg2B6O11.15H2O
HidroborasitCaMgB6O11.6H2O
BorasitMg3B7O13Cl
AşaritMg2B2O5.H2O
DatolitCa2B2Si2O9.H2O
Sassolit(doğal borik asit)H3BO3

Eti Maden  tarafından çeşitli madencilik yöntemleri kullanılarak değerli bir hale getirilen bor mineralleri; fiziksel işlemlere tabi tutularak zenginleştirilir ve konsantre bor ürünlerine dönüşür. Sonrasında, Eti Maden’in global standartlardaki tesislerinde rafine edilerek yüksek verimli, karlı ve sürdürülebilir bor ürünlerüne dönüştürülerek cam, seramik, tarım, deterjan ve temizlik sektörleri başta olmak üzere endüstrinin birçok alanında kullanılmaktadır.

Geleceğin Madeni: Bor

Borun geleceğini tasarlayan Eti Maden, ürün portföyünü geçmiş yıllara göre giderek artırmaktadır. Günümüzde ürün portföyünde 17 adet rafine bor ürünü bulunan Eti Maden hem ürün çeşitliliğine hem de farklı spekt değerlerde ürünlere sahiptir. Rafine bor ürünlerinden başlıcaları; Etibor-48, Boraks Dekahidrat, Borik Asit, Etidot-67, Etibor-68 (Susuz Boraks), Çinko Borat, Bor Oksit, Öğütülmüş Kolemanit ve Öğütülmüş Üleksit’tir.

Eti Maden tarafından yürütülen Ar – Ge çalışmalarıyla bor ürünlerinin kullanım alanlarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar, elektronik ve iletişim sektörü, polimerik malzemeler, nanoteknolojiler, otomotiv ve enerji sektörü, metalürji ve inşaat gibi sektörlerde bor ürünlerinin kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar planlanmaktadır.

Eti Maden’in Ar- Ge çalışmaları kapsamında geliştirilen borlu temizlik ürünü olan Etimatik, doğal, yerli, bitkisel sabun içerikli, petro – kimya ürünleri içermeyen çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir temizlik ürünüdür. Ayrıca, tarım sektörüne yönelik olarak bitkilerin gelişiminde önemli rol oynayan Etidot-67 ürünü ile birlikte borlu tarım ürünleri geliştirilmeye devam edilmektedir.